สมัครงาน

สนใจสามารถติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่

บริษัท เอส.พี.ซี พรีเชียส เมททอล จำกัด  ณ  สำนักงานใหญ่ วงเล็บ "สมัคร"
1517 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา  แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  กทม. 10310
โทรศัพท์ 02-5307373-5 โทรสาร 02-5303721

โรงงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (Amata)
700/157 (เฟส 2 - Free Zone) หมู่1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ 038-465258-64