ติดต่อบริษัท

  • กรุณากรอก ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง


  • กรุณากรอก ประเภท ให้ถูกต้อง
  • กรุณากรอก ที่อยู่ในการติดต่อ ให้ถูกต้อง
  • กรุณากรอก อีเมล์ ให้ถูกต้อง

  • กรุณากรอก ท่านสนใจเรื่อง ให้ถูกต้อง
  • กรุณากรอก ข้อคิดเห็น
  • กรุณากรอก อักษรภาพ ให้ถูกต้องสำนักงานใหญ่

บริษัท เอส.พี.ซี พรีเชียส เมททอล จำกัด
1517 ทาวน์อินทาวน์ ซ.3/1 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ศรีวรา แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310SPC Map download map ดาวน์โหลดแผนที่สำนักงานใหญ่
โรงงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
700/157 หมู่ 1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
Amata Map

download map ดาวน์โหลดแผนที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร