ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

21/05/2012

SPC ก้าวสู่สากล คว้ามาตรฐาน ISO 9001

SPC ก้าวสู่สากล คว้ามาตรฐาน ISO 9001 เพื่อพิสูจน์คุณภาพในสินค้าและบริการของ SPC สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าไปอีกขั้น