ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

26/03/2012

การสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนในทองคำ

บริษัท เอส.พี.ซี พรีเชียส เมททอล จำกัด ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดการสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนในทองคำ "The Future of Gold Amid Volatility" วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย